تبلیغات
tumblr_inline_npp1neYAvW1ry72eo_500.gif ❤_✎دختری از جنوب تهران✎_❤ - مطالب مرداد 1395

❤_✎دختری از جنوب تهران✎_❤        

                


HOME MAIL TELL ROZA
 کلاس عشق
سه شنبه 12 مرداد 1395 × 10:17 ب.ظ    


کلاس عشق آغاز شد
من عاشق تو شدم تو عاشق من
زندگی میسازیم کنار هم در خیالمان
تا جاذبه عشق مرا به سمت دستانت میکشد
جدایمان میکند دست سرنوشت
نه کاری به دل من دارد نه حال خراب تو.
فریاد میزنم من عاشقم رهایم کن
پوزخندی تلخ میزند و میگوید رسم عاشقی جداییه.
این جدایی برای من یه مرگ تدریجیه.
تا عاشق شدم به هر دلیلی جدایم کردن
در کلاس عشق را تا قیامت تخته کردن
مرا در آغوش سرد غریبه ای انداختن
غریبه..غریبه تو هم درد فراغ از عشق را داری؟.
خوشبختم منم عشقی سوخته در سینه دارم
من در رویا با معشوقه ام زندگی کردم
و در واقعیت زندگی میکنم کنار یه غریبه
سال ها بعد در کوچه پس کوچه های این شهر خاکستری
عطر تن معشوقه ام به مشامم میرسد و زوجی از کنارم گذر میکنند .
و زیر لب زمزمه میکنم رسم عاشقی جداییه.
   
─═हई ݦُحےٍٍ ईह═─ ×کـامـنـت()